Posjeta Tehničkom muzeju Nikola Tesla Zagreb

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu je u subotu 11.05.2024. godine organizovalo stručno-edukativnu posjetu ...

Pripreme za Kamp fizike 2024

U sklopu priprema za ljetne aktivnosti Društva fizičara, Richmond Park International School Tuzla su posjetili ...

PRIJAVE: Stručna posjeta Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu

Prijava za stručnu ekskurziju - posjetu Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu u organizaciji Društva fizičara u ...

Virtuelne laboratorijske vježbe

U sklopu seminara za profesore i nastavnike fizike sa područja TK, a koji je održan u okviru Zimske škole fizike ...

Održana Zimska škola fizike 2024.

17. i 18. januara održana je Zimska škola fizike 2024. za učenike osnovnih i srednjih škola. Učešće u školi je ...

Zimska škola fizike 2024

Prijave za Zimsku školu fizike 2024. godine. Kamp fizike će biti održan 17. i 18. januara 2024. godine na ...