Oglasna tabla

DRUŠTVO FIZIČARA U TUZLANSKOM KANTONU

Bosne Srebrene 119, Tuzla

-OSNOVNIM ŠKOLAMA TK

-PROFESORIMA I NASTAVNICIMA FIZIKE

PREDMET: OBAVJEŠTENJE O LJETNOJ ŠKOLI FIZIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA TK

Poštovani/e,

U skladu sa Zaključcima Predsjedništva Društva fizičara TK usvojenim na Skupštini  održanoj 14.01.2016.godine., Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla, planira realizirati

“LJETNU ŠKOLU FIZIKE  ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA TK”  koja će se održati 22. i 23.juna 2016.godine u OŠ “Simin  Han” u Tuzli.

Za učešće u “ Ljetnoj  školi fizike” mogu se prijaviti svi učenici osnovnih škola sa područja TK koji su se plasirali na kantonalno takmičenje za 2016 godinu, kao i učenici koji pokazuju izuzetnu zainteresiranost za nastavu fizike.

Prijave učenika izvršiti u elektronskoj formi na e-mail: drustvo.fizicaratk@gmail.com ili direktno u Pedagoškom zavodu Tuzla, kod savjetnika prof.Suljendić  Denisa, najkasnije do 17. 06. 2016. godine.

Profesori  i nastavnici koji žele uzeti učešče u realizaciji škole , bilo u organizaciji ili u izvođenju nastave, potrebno je da se prijave do 10.06.2016.godine. Predsjedništvo DFTK je stava da ova škola treba da bude interaktivna, sa što većim učešćem učenika  u aktivnostima , radionicama i projektima  koji će biti realizirani. U  tom smislu pozivamo nastavnike i profesore da svoje teme za realizaciju, projekte, eksperimente , radionice i dr., kojim će aplicirati za “ Ljetnu školu fizike”, pripreme zajedno sa svojim učenicima,  tako da  i učenici budu prezentatori  tih aktivnosti u školi fizike.

Dolazak i prijavljivanje učesnika  je  od 9;30 – 10;00 sati. Početak rada “Ljetne škole fizike” je 22.06.2016.godine (srijeda), u 10;00 sati, u prostorijama OŠ”Simin Han”u Tuzli.

Za sve učesnike škole obezbijeđena je ishrana, a za one učesnike koji dolaze iz rubnih općina TK i smještaj u hostelu OŠ “Simin Han” Tuzli.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik DFTK,                                                                                                  Savjetnik za fiziku PZ Tuzla,

Mirsudin Pačariz                                                                                                              Denis Suljendić

Tuzla, 06.06.2016.godine

 

Ovdje možete preuzeti bilten Kantonalnog takničenja iz fizike učenika osnovnih škola TK za šk. 2015/16. god.

BILTEN_OS_KANTONALNO_16

OBAVJEŠTENJA ZA ČLANOVE DRUŠTVA FIZIČARA TK

Poštovani/e,

U skladu sa Zaključcima Predsjedništva usvojenim na Skupštini  DFTK,održanoj 14.01.2016.godine., Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla, planira realizirati dva projekta:

  1. “LJETNU ŠKOLU FIZIKE”  za nadarene učenike osnovnih i srednjih škola TK, koja bi se realizovala u periodu 15.-25.juna 2016.godine na PMF-u ili u OŠ “Simin  Han” u Tuzli.
  2. Izradu ZBIRKE ZADATAKA ZA PRIPREMANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA TAKMIČENJA, čija realizacija počinje 10.04.2016.godine.

Pravo pohađanja “ Ljetne škole fizike” imaju svi učenici osnovnih škola sa područja TK koji su se plasirali na kantonalno takmičenje za 2016 godinu, kao i svi učenici srednjih škola koji su zauzeli jedno od prvih deset mjesta na kantonalnom takmičenju za 2016.godinu. Prijave učenika izvršiti najkasnije do 01. 06. 2016. godine.

Profesori  i nastavnici koji žele uzeti učešče u realizaciji škole , bilo u organizaciji ili u izvođenju nastave, potrebno je da se prijave do 10.05.2016.godine.

Prijave izvršiti u elektronskoj formi na e-mail: drustvo.fizicaratk@gmail.com ili direktno u Pedagoškom zavodu Tuzla, kod savjetnika pr. Suljendić  Denisa.

Nastavnici i profesori fizike koji žele uzeti učešće u realiziranju “Zbirke zadataka za pripremanje učenika osnovnih škola za takmičenja” potrebno je da u elektronskoj formi (wordu ili PDF-u) pošalju na e-mail Društva fizičara određeni broj zadataka (5-15), primjerenih uzrastu učenika OŠ, sa postupnim rješenjem svakog zadatka.  Zadatke mogu poslati i nadareni učenici osnovnih i srednjih škola TK, kao i studenti sa PMF-a, Tuzla. Nakon uređivanja Zbirka zadataka će u elektronsKoj formi biti postavljena na web stranice Društva fizičara i Pedagoškog zavoda Tuzla.

Pozivamo i profesore i asistente, kao i studente fizike sa PMF-a u Tuzli da uzmu učešće i pomognu u realizaciji ovih projekata.

Napomene: a) za izradu Zbirke nema mogućnosti isplate novčane nadoknade; b) DFTK će pokušati iznaći novčana sredstva za organizovanje i izvođenje nastave na “Ljetnoj školi fizike”; c) uplata članarine za 2016.godine može se izvršiti na žiro-račun DFTK br.3384402215354237, kod UniCredit Bank Tuzla.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik DFTK,                                                                                                  Savjetnik za fiziku PZ Tuzla,

Mirsudin Pačariz                                                                                                              Denis Suljendić

Tuzla, 03.04.2016.godine

 

OBAVIJEST ZA NASTAVNIKE I PROFESORE FIZIKE OSNOVNIH ŠKOLA TK

Na radnom sastanku, održanom 10.02.2016. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla, predstavnici DFTK Tuzla, koji su ujedno i članovi Komisije za izradu Kataloga za eksternu maturu za osnovne škole na području TK, su sa savjetnikom za fiziku usaglasili nastavne oblasti iz fizike za općinsko i kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola na području TK za školsku 2015/16. godinu na sljedeći način:

Microsoft Word – Dogovorene oblasti za takmicenje

Predsjednik DFTK, Mirsudin Pačariz

POZIV NA SEMINAR IZ FIZIKE