Virtuelne laboratorijske vježbe

U sklopu seminara za profesore i nastavnike fizike sa područja TK, a koji je održan u okviru Zimske škole fizike ’24, kolega Adnan Šišić je ostalim kolegicama i kolegama predstavio virtuelnu laboratorijsku vježbu (https://phet.colorado.edu/) i zadao “domaću zadaću”. Cilj je bio da se, koristeći odgovarajuće simulacije, osmisle testovi za učenike koji će sadržati različita pitanja i računske zadatke, a koji su raspoređeni na tri nivoa znanja (osnovni, srednji i viši nivo). Predstavljamo dosad pristigle radove: