O namaBroj računa na koji članovi mogu da uplate članarinu:

3384402215354237 UniCredit Bank

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko društvo građana zainteresiranih za unapređivanje fizike i njene primjene u Tuzlanskom kantonu . Osnivačka skupština Društva fizičara održana je u Tuzli, 22.02.2013.godine. Puni naziv Društva je : ” Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu”. Skraćeni naziv Društva je: “DFTK”. Društvo djeluje na cijelom području Tuzlanskog kantona. Sjedište Društva je u Tuzli, Bosne Srebrene 119.

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA…

– širenje i unapređivanje svih vidova nastave fizike i njene primjene u Tuzlanskom kantonu,

– unapređivanje nastavnih planova i programa u saradnji sa obrazovnim vlastima, unapređivanje nastave fizike na svim nivoima obrazovanja,

– podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Društva organiziranjem konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora,

– otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata za fiziku iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama,

– organiziranje natjecanja iz fizike,

– popularizacija nauke fizike i osnaživanje njene uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju,

– izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija iz domena djelovanja Društva,

– saradnja sa odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranja aktivnosti i poduzimanja mjera kojim se unapređuje fizika kao nauka, afirmira njena uloga i značaj.