Aktivnosti

ODRŽAN SEMINAR ZA NASTAVNIKE I PROFESORE FIZIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TK

U četvrtak, 14.01.2016.godine  u amfiteatru Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli, je održan seminar iz fizike za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Seminar je otvorio savjetnik za fiziku u Pedagoškom zavodu Tuzla mr. Denis Suljendić, a prisutnima se u uvodnom dijelu obratio direktor PZ Tuzla mr. Nikola Čiča. U dijelu seminara planiranog za  stručno usavršavanje nastavnika i profesora realizirane su dvije teme:

– Identifikacija nuklearnog materijala, predavač, mr.sci. Zineta Dedić

– Rad sa djecom sa posebnim potrebama u nastavi fizike u osnovnoj školi, predavač,Kušmić Edin,prof.

image-fe9ab6c374362196754b249ef0a3fcb0f1611a963e2f5f50b70fb56b859de9b4-V image-e05b1517cd33520d8ff3608a3cf7edbc58c48d35fd3612d646ef57bc906f5097-V image-da3220ae623843837f8b82e11b414f910be08f07379179358ba88e6f9b52b1aa-V image-d6892432f2eb7f12673111db1943db6079d5bb7d405c7989fb56b1f052e0f7f6-V image-bda1610e27a98d3425554115c43f027c55254160c80b1699e4bfd3e879016dda-V image-423b496c4be9237b1c08be8342bc230b59ad019b91e1cdd9d166e8b79ded2718-V image-4475a74cb60b1cea30bc1b025992612c020a4f45d735bdf2f787c11164c606a0-V image-a877428b11d0c56d2410830d9658ee0f1d6eb7705125e330082480561e8732c2-V image-b308e58b8b3055224c79ce4626523543ebb6266154bc0a801243b678b95a6663-V image-bcaf77b7c20948fc3a8704f05ad0a1b457c41068883f984635ce88413ce56e4b-V image-0203e1162948dd959ae276191978968c6cabe1a8070c58547926bd62a70fe7ef-V image-5bfc2a6330fad059a647b127c7740a591338bbf27ba189604bcd0b02cd91917f-V

Na seminaru je predsjednik Društva fizičara u TK Mirsudin Pačariz,prof. podnio Izvještaj o radu i finansijkom poslovanju DFTK u 2015.god. i predložio Plan rada DFTK za 2016.godinu, Na prijedlog Predsjedništva Društva fizičara jednoglasno je usvojeno da se 22.februar, dan osnivanja DFTK, proglasi Danom fizičara u TK.