Pripreme za Kamp fizike 2024

U sklopu priprema za ljetne aktivnosti Društva fizičara, Richmond Park International School Tuzla su posjetili Predsjednik Društva fizičara TK, prof. Mersudin Umihanić, Šef Odsjeka za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, prof. dr. Suad Kunosić, te stručni savjetnik za fiziku u Pedagoškom Zavodu TK, prof. Denis Suljendić.

Na dnevnom redu bio je plan i realizacija projekta “Kamp fizike 2024”, koji će ove godine biti organiziran u suradnji Društva fizičara TK, PMF-a, Pedagoškog Zavoda i Richmond Park International Schools Tuzla.
Cilj Kampa fizike je promocija fizike kao temeljne znanosti te podrška nadarenim učenicima u postizanju visokih rezultata u prirodnim znanostima, kao i promocija Odsjeka za fiziku kao reprezentativnog studijskog programa. Prednosti studiranja fizike su mnogobrojne, a koristi nakon završetka studija su neizmjerno vrijedne.