Kamp fizike 2023

Od svog osnivanja pa sve do danas, proteklih godina posvećenih organizaciji raznovrsnih događaja: Zimskih i Ljetnih škola fizike, Partical Masterclass radionica, s ciljem promocije fizike kao fundamentalne nauke, Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu, zajedno sa Odsjekom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, poučeni pozitivnim iskustvima i primjerima dobre prakse, organizuje “Kamp fizike 2023”.

Tokom pet dana trajanja Kampa počev od 21.8. do 25.8.2023.godine, kroz organizaciju cjelodnevnih radionica i predavanja eminentnih stručnjaka, profesora iz Londona, Minhena, Ciriha, koji će svoja iskustva prenositi na učenike putem korisnih predavanja te laboratorijskih vježbi koje će izvoditi profesori, asistenti i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

Kroz praktičan i interaktivan pristup svijetu fizike, virtuelnu simbiozu dinamičnih predavanja i poticajnih laboratorijskih vježbi temeljnih fizikalnih zakona, Kamp otvara vrata za dublje razumijevanje ove važne naučne discipline. Ovaj događaj se profilira kao mjesto susreta između stručnjaka i budućih naučnika, gdje se ideje razmjenjuju i nova saznanja rađaju. Kroz konstruktivne diskusije, radionice i izazovne zadatke, učesnici će biti podstaknuti da razmišljaju izvan okvira, da se bave eksperimentima koji proširuju granice njihovih znanja i da uvide kako fizika oblikuje svijet oko nas na fundamentalan način.

Ukupan broj učesnika Kampa je 25, od kojih je 20 sa područja Tuzlanskog kantona, 5 učenika dolazi sa područja općine Tešanj.

Generalni pokrovitelj je Ministarstvo obrazovanja i nauke na čelu sa Ministrom dr. Ahmedom Omerovićem.

Partneri Kampa su:

Načelnik Općine Tešanj dr. Suad Huskić, Gradonačelnik grada Živinice dr. Began Muhić, BH Telecom – direkcija Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet u Tuzli i prijatelji iz grada Ulma (Njemačka).

Predsjednik Društva fizičara TK, Mersudin Umihanić, prof.