Poziv na seminar iz fizike

Poziv na seminar

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas da je u okviru seminara planirano, pored podnošenja Izvještaja o radu i održavanje Skupštine Društva fizičara u TK-u, u okviru koje će se održati izbori za: predsjednika Skupštine DFTK, predsjednika DFTK, članove Predsjedništva DFTK (4), 
članove Nadzornog odbora(3) i članove Suda časti DFTK (3). 
Na Skupštini će se formirati i sljedeće sekcije: za nauku i visoko školstvo, za srednju školu, za osnovnu školu, za izdavačku djelatnost, te izabrati članovi koji će rukovoditi tim sekcijama.  

Predsjednik Društva: Mirsudin Pačariz, prof.