Obavijest za učenike i nastavnike/profesore osnovnih škola TK

Oblasti za općinsko i kantonalno takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola za školsku 2016/17. godinu

  1. Općinsko takmičenje
  1. razred:

– kinematika (ravnomjerno pravolinijsko kretanje, v-t i s-t grafik kod ravnomjernog pravolinijskog kretanja, jednakoubrzano i jednakousporeno pravolinijsko kretanje i grafici)

– sila (Hukov zakon, slaganje i razlaganje sila), Njutnovi zakoni (Drugi Njutnov zakon, Zakon održanja impulsa), gravitacija (sila teže i težina tijela), slobodan pad

– pritisak

  1. razred:

– električno polje, Kulonov zakon, rad u električnom polju (električni potencijal i napon), električni kapacitet provodnika, kapacitet kondenzatora, vezivanje kondenzatora

– električna struja do magnetnog polja (ne i magnetno polje)

  1. Kantonalno takmičenje
  1. razred:

– navedene teme za općinsko takmičenje

– trenje

– rad, snaga, energija

– prosti mehanizmi (poluga, kosina) do toplote (ne i toplota)

  1. razred:

– navedene teme za općinsko takmičenje

– magnetno polje (elektromagnetizam)

– oscilacije, talasi, zvuk