Sastanak članova Kantonalne predmetne komisije za fiziku sa profesorima općih gimnazija TK

Članovi Kantonalne predmetne komisije za fiziku, za 2016. godinu

održali sastanak sa profesorima općih gimnazija na Tuzlanskom kantonu

image-1c2e58e632965fa1e9552ba5169afc0e46e894ad25dde562532d58a8459da769-V image-ec777ebb721956dc3a7d036f7c28d648ff114336e877582a14b04add7f84f7b6-V image-aa59f422c50e2a78b9fd36a8b1bfc4286534108e35a932254bf8d08f5f3be248-V image-a759164bf866b2977663f648570300f2275c155778cd0edff3198357df391f32-V image-2536073ee0fe27bbcae999a7f2aa0d9096ed24308b5b2ee62b93839f4bf8e1f0-V image-19d1ff8f71389016b61cfc8af83ea0874b7648fe674e1faeee62ee2269f47ede-V

Članovi Kantonalne predmetne komisije za fiziku, za 2016. godinu, u sastavu:

 1. Dr. sc. Smajo Sulejmanović, predsjednik, iz reda univerzitetskih profesora i
 2. Mr. sc. Denis Suljendić, sekretar komisije, Pedagoški zavod Tuzla,

održali su sastanak, 19.03.2016.g., u amfiteatru JU MSŠ Srebrenik, u 10:30 h., sa profesorima općih gimnazija na Tuzlanskom kantonu.

Sastanak je otvorio predsjednik Komisije i predložio sljedeći;

DNEVNI RED:

 1. Upoznavanje profesora fizike, koji rade u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona, o Rješenju Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o imenovanju članova Kantonalne predmetne komisije za fiziku, za 2016. godinu.
 2. Osvrt na rezultate eksterne mature iz fizike 2015. godine
 3. Dogovor oko aktivnosti planiranja i izvođenja eksterne mature 2016. godine
 4. Razno

Realizacija Dnevnog reda

 1. Predsjednik Komisije je upoznao profesore općih gimnazija Tuzlanskog kantona o imenovnju članova Kantonalne predmetne komisije za fiziku, za 2016. godinu:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je Rješenjem broj: 10/1-38-316-6/16 od 01.02.2016.g. imenovalo Kantonalnu predmetnu komisiju za fiziku, za 2016. godinu, u sastavu:

 1. Dr. sc. Smajo Sulejmanović, predsjednik, iz reda univerzitetskih profesora
 2. Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, član, iz reda univerzitetskih profesora i
 3. Mr. sc. Denis Suljendić, sekretar komisije, Pedagoški zavod Tuzla

Na osnovu člana 6. Pravilnika o maturi u općoj gimnaziji, Komisija ima zadatak da:

 • pripremi prijedlog predmetnog ispitnog kataloga,
 • pripremi ispitni materijal,
 • pripremi načela za oblikovanje pitanja i zadataka, te upute za ocjenjivanje,
 • pripremi pitanja, zadatke i teme za pojedine ispitne rokove,
 • predloži promjene predmtnog ispitnog kataloga, udžbenika i nastavnih planova,
 • sarađuje kod obrazovanja nastavnika i drugih stručnih radnika za potrebe mature,
 • analizira podatke o rezultatima mature na svom predmetu i
 • pripremi izvještaj za Kantonalnu maturalnu komisiju.
 1. O rezultatima iz fizike, postignutim na eksternoj maturi 2015.g ., profesore je upoznao mr.sc. Denis Suljendić, sekretar komisije, ispred Pedagoškog zavoda Tuzla.

Nastavnici su iskazali zadovoljstvo postignutim rezultatima u uspjehu na eksternoj maturi iz fizike, 2015. godine.

Iskazali su zadovoljstvo objavljivanjem Predmetnog ispitnog kataloga iz Fizike, za polaganje eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona, na čijoj realizaciji su radili, Smajo Sulejmanović, Suad Kunosić i Denis Suljendić. Pohvalili su njihor rad, trud i zalaganje. Na osnovu Kataloga, učenici svih općih gimnazija u Tuzlanskom kantonu, imaju unificiran sav potreban materijal, na jednom mjestu, za polaganje eksterne mature iz Fizike. U Katalogu se nalaze primjeri testova iz predhodnih godina. Profesori su mišljenja da formu testa ne treba mijenjati i da i ove godine Katalog bude baza iz koje će se kreirati pitanja i zadaci na testu.

 1. Predsjednik Komisije je upoznao nastavnike o terminima održavanja eksterne mature u 2016. godini:

Test općeg znanja, utorak, 24.05.2016.g., u 10 h

Fizika, utorak, 07.06.2016.g.,  u 10 h

 1. Sastanku je prisustvovao predsjednik Društva fizičara u Tuzlanskom kantonu, Mirsudin Pačariz, profesor. On se zahvalio članovima Društva fizičara u Tuzlanskom kantonu na dosadašnjem uspješnom radu i poželio im još bolje rezultate u radu u narednom periodu.

Istaknutim članovima Društva fizičara u Tuzlanskom kantonu, predsjednik Društva fizičara dodijelio je priznanja i skromne poklone za postignute rezultate u dosadašnjem radu i afirmaciji Društva fizičara na Kantonu, Bosni i Hercegovini i šire.

Predsjednik Društva fizičara u Tuzlanskom kantonu, učenicima i nastavnicima poželio je dobre rezultate na Kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola iz fizike, koje se upravo održavalo  u prostorijama JU MSŠ Srebrenik.

Sastanak je završen u 11:15 h.

Srebrenik, 19.03.2016.g.

 

Zapisnik uradio: 

………………………………………………………….

Mr.sc. Denis Suljendić,            sekretar Komisije

 

Zapisnik ovjerava:

…………………………………………………………………..

Dr.sc. Smajo Sulejmanović Predsjednik Komisije