U JUOŠ “Gornja Tuzla” održano takmičenje iz fizike osnovaca Grada Tuzle

U subotu, 12.03.2016. godine, u JU OŠ „ Gornja Tuzla“ održano je Gradsko takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola Grada Tuzle. Takmičenju je, pored škole domaćina, pristupilo 18 škola i to 47 učenika osmih razreda i  48 učenika devetih razreda.

Takmičenje je otvorio direktor škole, Ifat Mumić, zaželjevši takmičarima puno uspjeha u rješavanju zadataka.

Dok su učenici osnovnih škola rješavali zadatake, održan je i redovni sastanak Aktiva nastavnika i profesora fizike osnovnih škola Grada Tuzle. Sastanku su prisustvovali predsjednik Društva fizičara TK, Mirsudin Pačariz i sekretar Društva, mr. sci. Zineta Dedić. Tom prilikom je istaknuto da će Društvo nastaviti da ulaže napore za afirmaciju fizike na našem kantonu, te da se u bliskoj budućnosti planira čitav niz aktivnosti u tom smislu, kao što je organizovanje ljetne škole fizike za učenike osnovnih i srednjih škola i drugo.

Nakon takmičarskog dijela, direktor JU OŠ „ Gornja Tuzla“, Ifat Mumić, i predagogica Sanela Hadžimehmedović, uručili su zahvalnice svim učenicima – takmičarima i diplome učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na takmičenju.

Takmičenje je proteko u najboljem redu, a učesnici takmičenja su se zahvalili školi domaćinu na toplom dočeku i veoma dobroj organizaciji.

5 1 6 7 8 2 9 10 11 4

Na kantonalno takmičenje u kategoriji osmih razreda plasiralli su slijedeći učenici:

ŠKOLA UČENIK-CA BODOVI RANG
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Delić Faris 80 1
JUOŠ “Kreka” Tuzla Djedović Ema 80 1
JUOŠ „Sjenjak”Tuzla Mahmutović Admir 70 2
JUOŠ “Pasci” Tuzla Smajić Amel 70 2
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Stjepić Alen 65 3
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Krstić Toni 55 4
JUOŠ “Slavinovići” Tuzla Hujdur Adela 55 4
JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla Mandžukić Amar 50 5
JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla Toskić Alma 40 6
JUOŠ “Tušanj” Tuzla Ahmetović Lamija 36 7
JUOŠ „Brčanska Malta”Tuzla Alić Amra 36 7
JUOŠ “Simin Han” Tuzla Smajić Adna 35 8
JUOŠ “Pasci” Tuzla Fejzić Ermina. 35 8
JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla Mandžukić Nevresa 35 8

Na kantonalno takmičenje u kategoriji devetih razreda plasiralli su slijedeći učenici:

ŠKOLA UČENIK-CA BODOVI RANG
JUOŠ “Brčanska Malta” Tuzla Smajlović Amer 92 1
JUOŠ “Slavinovići” Tuzla Sakić Amra 67 2
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Nukić Sara 54 3
JUOŠ “Novi Grad” Tuzla Rešidbegović Tarik 54 3
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Divković Elena 52 4
KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla Lazić Iva 46 5
JUOŠ “Tušanj” Tuzla Jogunčić Azur 42 6
JUOŠ “Slavinovići” Tuzla Adrović Eldina 42 6
JUOŠ “Tušanj” Tuzla Babović Admir 37 7
JUOŠ “Jala” Tuzla Mustafić Amina 27 8
JUOŠ “Solina” Tuzla Hidanović Eldina 26 9
JUOŠ “Bukinje” Tuzla Damadžić Dženana 26 10
JUOŠ “Brčanska Malta” Tuzla Zubović Ševko 22 11
JUOŠ “Miladije” Tuzla Čivčić Vedran 21 12
JUOŠ “Slavinovići” Tuzla Alić Emina 21 12

Učenicima koji su se plasirali na kantonalno takmičenje iz fizike i njihovim nastavnicima upućujemo iskrene čestitke i želimo i da na višem nivou takmičenja postignu što bolje rezultalte. Ostalim učenicima – takmičarima također želimo puno uspjeha u daljem radu i učenju, te se nastave odazivati na takmičenja iz fizike tokom osnovne i srednje škole.