Ljetna škola fizike za učenike osnovnih škola TK

DRUŠTVO FIZIČARA U TUZLANSKOM KANTONU

Bosne Srebrene 119, Tuzla

-OSNOVNIM ŠKOLAMA TK

-PROFESORIMA I NASTAVNICIMA FIZIKE

PREDMET: OBAVJEŠTENJE O LJETNOJ ŠKOLI FIZIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA TK

Poštovani/e,

U skladu sa Zaključcima Predsjedništva Društva fizičara TK usvojenim na Skupštini  održanoj 14.01.2016.godine., Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla, planira realizirati

“LJETNU ŠKOLU FIZIKE  ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA TK”  koja će se održati 22. i 23.juna 2016.godine u OŠ “Simin  Han” u Tuzli.

Za učešće u “ Ljetnoj  školi fizike” mogu se prijaviti svi učenici osnovnih škola sa područja TK koji su se plasirali na kantonalno takmičenje za 2016 godinu, kao i učenici koji pokazuju izuzetnu zainteresiranost za nastavu fizike.

Prijave učenika izvršiti u elektronskoj formi na e-mail: drustvo.fizicaratk@gmail.com ili direktno u Pedagoškom zavodu Tuzla, kod savjetnika prof.Suljendić  Denisa, najkasnije do 17. 06. 2016. godine.

Profesori  i nastavnici koji žele uzeti učešče u realizaciji škole , bilo u organizaciji ili u izvođenju nastave, potrebno je da se prijave do 10.06.2016.godine. Predsjedništvo DFTK je stava da ova škola treba da bude interaktivna, sa što većim učešćem učenika  u aktivnostima , radionicama i projektima  koji će biti realizirani. U  tom smislu pozivamo nastavnike i profesore da svoje teme za realizaciju, projekte, eksperimente , radionice i dr., kojim će aplicirati za “ Ljetnu školu fizike”, pripreme zajedno sa svojim učenicima,  tako da  i učenici budu prezentatori  tih aktivnosti u školi fizike.

Dolazak i prijavljivanje učesnika  je  od 9;30 – 10;00 sati. Početak rada “Ljetne škole fizike” je 22.06.2016.godine (srijeda), u 10;00 sati, u prostorijama OŠ”Simin Han”u Tuzli.

Za sve učesnike škole obezbijeđena je ishrana, a za one učesnike koji dolaze iz rubnih općina TK i smještaj u hostelu OŠ “Simin Han” Tuzli.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik DFTK,                                                                                                  Savjetnik za fiziku PZ Tuzla,

Mirsudin Pačariz                                                                                                              Denis Suljendić

Tuzla, 06.06.2016.godine