Zimska škola fizike za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja TK

Poštovane kolegice i kolege, nastavnici-ce i profesori-ce fizike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, dragi učenici, veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na Zimsku školu fizike koju organizuje Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu u saradnji sa Prirodno matematičkim fkultetom Univerziteta u Tuzli i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Molimo kolege-ice profesore-ice i nastavnike-ice fizike da svoje učešće i učešće učenika prijave na način da popune prijavu na web stranici Društva ili putem emaila na adresu smajo.sulejmanovic@untz.ba najkasnije do 11.2.2020. godine, kako bismo, radi što bolje organizacije Zimske škole, raspolagali brojem prijavljenih učesnika.

Možete prijaviti učešće na jednu ili više ponuđenih tema.

Zimska škola fizike će se održati po sljedećem rasporedu:

Zimska škola fizike  2020

  1. Mehanika –  15.02.2020.

Raspored:

9:30-10:00 Dolazak i registracija učesnika

10:00-11:00 Dobrodošlica i uvodne lekcije uključujući i animacije

11:00-12:30 Rješavanje zadataka – rad u dvije grupe (osnovna i srednja škola)

12:30-13:30 Pauza i ručak

13:30-15:30 Rad u laboratoriji fizike – uvodno predavanje, organizacija i rad po grupama

15:30 Zatvaranje škole

  • Elektromagnetizam – 22.02.2020.

Raspored:

9:30-10:00      Dolazak i registracija učesnika

10:00-10:15    Dobrodošlica i upoznavanje sa planiranim aktivnostima

10:15-11:00    Predavanja: Elektromagnetizam – odabrana poglavlja

11:00-12:30    Rješavanje zadataka – rad u dvije grupe (osnovna i srednja škola)

12:30-13:30    Pauza i ručak

13:30-15:30    Rad u laboratoriji fizike – uvodno predavanje, organizacija i rad po grupama

15:30               Zatvaranje škole

  • Optika –  29.02.2020.

Raspored:

9:30-10:00   Dolazak i registracija učesnika

10:00-11:00 Dobrodošlica i upoznavanje sa programom

Predavanje na odabranu temu iz Optike

11:00-12:00 Rješavanje zadataka – rad u dvije grupe (osnovna i srednja škola)

12:00-13:00 Pauza i ručak

13:00-15:00 Rad u laboratoriji fizike

15:00 Zatvaranje škole

  • Fizika čestica –  7.03.2020.

Napomena: Samo za učenike srednjih škola.

Broj učenika je ograničen.

Raspored:

9:30-10:00 Dolazak i registracija učesnika

10:00-12:00 Dobrodošlica i uvodne lekcije uključujući i animacije

–           Fizika čestica-klasifikacija čestica, standardni model elementarnih čestica

–           Primjena fizike čestica

12:00-13:00 Pauza i ručak

13:00-15:00 Praktični dio

–           Instrukcije i interaktivna demonstracija

–           Zadatak za učenike

15:00-15:30

 –          Diskusija rezultata

–           Vrijeme za pitanja i odgovore

15:30 Zatvaranje škole fizike