Održano gradsko/općinsko i kantonalno takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola TK

U srijedu, 17.3.2021. godine održano je Gradsko takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola Grada Tuzle. U složenim higijensko – epidemiološkim uslovima, usljed pandemije koronavirusa, škole domaćini, JU OŠ “Simin Han” Tuzla i JU OŠ “Kreka” Tuzla, su bile na visini zadatka i na najbolji mogući način pokazale kako se i u takvoj situaciji može bezbijedno sprovesti jedna, u organizacionom smislu, veoma složena smotra znanja.

U organizaciji Pedagoškog zavoda TK i uz podršku Društva fizičara u TK u srijedu, 31.3.2021. godine, održano je kantonalno takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola sa područja TK. I ovo takmičenje je u organizacionom smislu predstavljalo pravi izazov, jer se po prvi put sprovelo online putem Zoom aplikacije i Google Classroom.

Čestitamo svim učenicima koji su učestvovali na oba nivoa takmičenja, učenicima koji su se plasirali na viši nivo, organizatorima i domaćinima, kao i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se pomenuta takmičenja veoma uspječno sprovedu.