Nagradni konkurs – izazov #BudiFizičar

Nagradni konkurs – izazov #BudiFizičar

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu u saradnji sa Odsjekom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli organizuje nagradni konkurs pod imenom “Izazov #BudiFizičar”, a koji ima za cilj promociju znanja i prirodnih nauka sa naglaskom na fiziku, te podsticanja učeničke aktivnosti i kreativnosti. Namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Da bi učestvovali u nagradnom konkursu potrebno je snimiti kratki video (do 5 minuta trajanja) u kojem objašnjavate neku fizičku pojavu ili fizički zakon, po vlastitom izboru. Video zatim trebate poslati na e-mail adresu neutrinobh@gmail.comnajkasnije do 14. juna 2020. godine. Uz prijavu obavezno navesti ime i prezime, školu i mjesto, razred i ime nastavnika/profesora fizike (ako postoji predmet fizika u Vašem razredu). Video možete poslati direktno e-mailom ili tako što ga postavite na Dropbox, Google Drive ili neki drugi hosting servis, a mailom pošaljete link na kojem je moguće pristupiti video snimku.Nagrade su obezbjeđene za 5 najboljih radova, a biraju se  prema broju sviđanja (“lajkova”) koje skupe na Facebook stranici Odsjeka za fiziku, gdje će biti objavljeni nakon što ih pošaljete i ocjeni stručnog žirija. Detaljna pravila nagradnog konkursa – Izazov #BudiFizičar možete pročitati u nastavku tektsa.

Nagradni konkurs “Izazov #BudiFizičar” – Pravilnik

1. ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs – izazov #BudiFizičar organizuje i provodi Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu, u saradnji sa Odsjekom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

2. TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs – izazov #BudiFizičar provodi se u svrhu promocije znanja, prirodnih nauka sa naglaskom na fiziku. Nagradni konkurs traje od 13. 5. 2020 do 14. 6. 2020. godine, a odnosi se na video snimke koje učenici osnovnih i srednjih škola snime, a u kojima objasne jednu fizičku pojavu ili zakon po svom izboru i pošalju na e-mail neutrinobh@gmail.com. 

3. NAGRADNI FOND

Organizator nagradnog konkursa #BudiFizičar je obezbijedio nagrade za prvih 5 mjesta:

1. nagrada:  Bluetooth slušalice;

2. nagrada: Uređaj za virtualnu realnost – 3D naočare + Gamepad;

3. nagrada: Bluetooth zvučnik:

4. nagrada: Kalkulator:

 5. nagrada: Powerbank (eksterni punjač za mobitel)

4. PRAVO UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine.

5. KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU?

Učesnici nagradnog konkursa trebaju snimiti kratki video, najdužeg dozvoljenog trajanja od 5 minuta, u kojem će objasniti jednu fizičku pojavu ili fizički zakon, prema svome izboru. Podstiče se kreativnost učesnika, tako da video nema ograničenu formu (možete snimiti sebe dok govorite, možete se koristiti digitalnim tehnologijama, video može biti animirani, možete koristiti muziku – npr. dok svirate muzički instrument, … ). Snimljeni video možete poslati putem e-maila na neutrinobh@mail.com. Ako se video ne može poslati putem maila,  možete ga prethodno postaviti na Dropbox, Google Drive ili neki drugi hosting servis i na navedeni e-mail poslati link na kojem je video dostupan za download. Datum do kojeg se video može poslati je 14. 6. 2020. godine. Nakon što pošaljete e-mail. bićete obavješteni da je Vaša poruka primljena.U e-mailu kojim se prijavljujete na izazvov obavezno navesti:PRIJAVA NA NAGRADNI IZAZOV #BudiFizičarIME I PREZIME: RAZRED: ŠKOLA:  IME I PREZIME NASTAVNIKA/PROFESORA FIZIKE (nije obavezno):MJESTO I OPŠTINA/GRAD:

6. KRITERIJ ODABIRA POBJEDNIČKIH VIDEO SNIMAKA

Video koji pošaljete će biti objavljen na facebook stranici Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pet videa koja osvoje najveći broj bodova će biti proglašeni pobjedničkim. Kriterij za odabir pobjedničkog videa se sastoji iz dva dijela: Polovinu bodova donosi broj sviđanja (lajkova) na FB stranici Odsjeka za fiziku koje video bude imao do 19.6. 2020. godine, a drugu polovinu stručni žiri imenovan od strane Organizatora konkursa.

7. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Pobjednici će biti izabrani, a njihova imena javno objavljena 20. 6. 2020. godine na web stranici Društva Fizičara u TK i FB stranici Odsjeka za fiziku. Pobjednicima će nagrade biti dostavljene putem pošte.

8. PUBLICITET, PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učešćem u nagradnom konkursu – izazovu #BudiFizičar učesnici su saglasni dati vlastite podatke radi utvđivanja identiteta nagrađenih učesnika, kao i objave pobjednika. Podaci će se koristit isključivo u navedene svrhe i biti će automatski izbrisani ako učesnici to traže, a u suprotnom najkasnije godinu dana od objave nagradnog konkursa. Organizator zadržava pravo da ne objavi video ako procijeni da sadrži neprimjerene sadržaje i scene.Učešem u nagradnom konkursu – izazovu #BudiFizičar učesnici su saglasni da se video materijali koji pošalju mogu javno objaviti na internet i FB stranici Organizatora, kao i koristiti kasnije u edukativne ili promotivne svrhe.Svi učesnici nagradnog konkursa upoznati su i saglasni sa Pravilima ovog nagradnog konkursa na koja pristaju učešćem u istom.

9. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo prekida konkursa u slučaju da se za to jave opravdani razlozi.